Villkor för användande

Version 2

Villkoren uppdaterades senast 2014-07-01.

Om dessa villkor
§1.1 Denna webbtjänst, nedan även kallad tjänsten, tillhandahålls av Webb Trepunktnoll AB, nedan även kallat företaget, till en kund i form av en juridisk person, nedan även kallad föreningen.
§1.2 Dessa villkor kan komma att förändras. Vid förändringar meddelas föreningen minst 30 dagar före ändringarna träder i kraft. Ändringarna meddelas via utskick till föreningens inkorg i tjänsten.
Personuppgifter
§2.1 Föreningens styrelse har ansvaret för personuppgifter rörande medlemmar i föreningen och ansvarar även för inhämtning av tillstånd från medlemmarna i de fall det är nödvändigt. Denna bestämmelse är i enlighet med Datainspektionens regler och rekommendationer vid användning av så kallade "Molntjänster". Klicka här för att läsa mer. I detta hänseende utgör företaget "personuppgiftsbiträde" till föreningen.
§2.2 Svensk lag ska gälla i hanteringen av personuppgifter. Databasen med personuppgifterna lagras i ett land inom EU/EES och kommer inte överföras till länder utanför EU/EES.
Sekretess och övervakning
§3.1 Webb Trepunktnoll AB förbinder sig till att inte lämna ut någon av föreningens information till tredje part utan föreningsstyrelsens tillåtelse. Företaget utför teknisk övervakning av användningen av systemet för att utveckla och förbättra tjänsten och kan på föreningens uppmaning komma att ta del av föreningens information och uppgifter till exempel i samband med supportärenden.
Backup och datasäkerhet
§4.1 Företaget gör backup av databas innehållande föreningens data varje dygn. Föreningen bör dock regelbundet själva göra backup på sin data via tjänstens exportfunktioner. Återställning av backup görs enbart av tekniska skäl, exempelvis om data gått förlorad på grund av felaktig mjukvara. Backupåterställning för att återställa av föreningen manuellt borttagen data görs ej.
§4.2 Företaget förbinder sig att lagra föreningens användares lösenord med lämplig säkerhet i form av envägskryptering med slumpvis saltning.
Ansvar och ägandeskap över data
§5.1 Föreningen äger själv den data som den registrerar. Om föreningen vill avregistreras i systemet tas datan bort permanent och omedelbart utan kostnad.
§5.2 Föreningen får inte använda denna webbtjänst till att bedriva verksamhet eller lagra information som strider mot svensk lagstiftning. Föreningen bär själv ansvaret för allt innehåll den registrerar.
§5.3 För den del av tjänsten som är publikt åtkomlig, i synnerhet föreningens hemsida, ansvarar föreningen för att allt innehåll är överensstämmande med svensk lag och god sed. Diskriminering, trakasserier eller förtal får ej förekomma.
Prissättning
§6.1 Tjänstens pris är relaterat till föreningens storlek i antal medlemmar och tecknad tjänstenivå måste vara av samma antal eller högre som antalet medlemmar i föreningen. Priset kan komma att justeras och gäller då med 90 dagars förvarning. Erlagd förskottsbetalning gäller alltid så länge som betalningsperioden sträcker sig.
Uppsägning av tjänsten
§7.1 Betalning för tjänsten erläggs av föreningen i förskott. Vid förtida uppsägning återbetalas den erlagda avgiften för de hela användningsmånader som återstår.
§7.2 Vid uppsägning kan föreningen kostnadsfritt få hjälp av företaget med export av strukturerad data genom tjänstens exportverktyg.
Rättigheter vid övergång av verksamhet
§8.1 Samtliga rättigheter och skyldigheter i denna villkorstext tillhör verksamheten Styrelseproffset. Vid en försäljning av verksamheten till tredje part så medföljer rättigheter och skyldigheter till fullo.
Användning av cookies
§9.1 Denna sajt använder cookies på användarens dator för lokal lagring av små informationsbitar. Den information som lagras gäller bland annat den inloggning som för stunden används samt diverse informationsmeddelanden som visas eller döljs på skärmen. Genom att använda denna sajt accepterar du användningen av cookies på detta vis.
Krav på användaren
§10.1 Tjänsten utvecklas kontinuerligt och kräver en modern (och frekvent uppdaterad) webbläsare och ett modernt operativsystem för användning för att en smidig och bekväm upplevelse ska kunna garanteras.
Version 3

Villkoren träder i kraft 2020-06-01.

Om dessa villkor
§1.1 Denna webbtjänst, nedan även kallad tjänsten, tillhandahålls av Webb Trepunktnoll AB, nedan även kallat företaget, till en kund i form av en juridisk person, nedan även kallad föreningen.
§1.2 Dessa villkor kan komma att förändras. Vid förändringar meddelas föreningen minst 30 dagar före ändringarna träder i kraft. Ändringarna meddelas via utskick till föreningens inkorg i tjänsten.
Personuppgifter
§2.1 Föreningens styrelse har ansvaret för personuppgifter rörande medlemmar i föreningen och ansvarar även för inhämtning av tillstånd från medlemmarna i de fall det är nödvändigt. Denna bestämmelse är i enlighet med Datainspektionens regler och rekommendationer vid användning av så kallade "Molntjänster". I detta hänseende utgör företaget "personuppgiftsbiträde" till föreningen.
§2.2 Företaget hanterar personuppgifter för de användare som har åtkomst till tjänsten och är i detta fall personuppgiftsansvarig. Uppgifter som samlas in innefattar namn, kön, telefonnummer, e-postadress och personnummer. Alla uppgifter utom e-postadress är frivilliga och används för visning och autentisering inom systemet.
§2.3 Svensk lag ska gälla i hanteringen av personuppgifter. Databasen med personuppgifterna lagras i ett land inom EU/EES och kommer inte överföras till länder utanför EU/EES.
Sekretess och övervakning
§3.1 Webb Trepunktnoll AB förbinder sig till att inte lämna ut någon av föreningens information till tredje part utan föreningsstyrelsens tillåtelse. Företaget utför teknisk övervakning av användningen av systemet för att utveckla och förbättra tjänsten och kan på föreningens uppmaning komma att ta del av föreningens information och uppgifter till exempel i samband med supportärenden.
Backup och datasäkerhet
§4.1 Företaget gör backup av databas innehållande föreningens data varje dygn. Föreningen bör dock regelbundet själva göra backup på sin data via tjänstens exportfunktioner. Återställning av backup görs enbart av tekniska skäl, exempelvis om data gått förlorad på grund av felaktig mjukvara. Backupåterställning för att återställa av föreningen manuellt borttagen data görs ej.
§4.2 Företaget förbinder sig att lagra föreningens användares lösenord med lämplig säkerhet i form av envägskryptering med slumpvis saltning.
Ansvar och ägandeskap över data
§5.1 Föreningen äger själv den data som den registrerar. Om föreningen vill avregistreras i systemet tas datan bort permanent och omedelbart utan kostnad.
§5.2 Föreningen får inte använda denna webbtjänst till att bedriva verksamhet eller lagra information som strider mot svensk lagstiftning. Föreningen bär själv ansvaret för allt innehåll den registrerar.
§5.3 För den del av tjänsten som är publikt åtkomlig, i synnerhet föreningens hemsida, ansvarar föreningen för att allt innehåll är överensstämmande med svensk lag och god sed. Diskriminering, trakasserier eller förtal får ej förekomma.
Prissättning
§6.1 Tjänstens pris är relaterat till föreningens storlek i antal medlemmar och tecknad tjänstenivå måste vara av samma antal eller högre som antalet medlemmar i föreningen. Priset kan komma att justeras och gäller då med 90 dagars förvarning. Erlagd förskottsbetalning gäller alltid så länge som betalningsperioden sträcker sig.
Uppsägning av tjänsten
§7.1 Betalning för tjänsten erläggs av föreningen i förskott. Vid förtida uppsägning återbetalas den erlagda avgiften för de hela användningsmånader som återstår.
§7.2 Vid uppsägning kan föreningen kostnadsfritt få hjälp av företaget med export av strukturerad data genom tjänstens exportverktyg.
Rättigheter vid övergång av verksamhet
§8.1 Samtliga rättigheter och skyldigheter i denna villkorstext tillhör verksamheten Styrelseproffset. Vid en försäljning av verksamheten till tredje part så medföljer rättigheter och skyldigheter till fullo.
Hantering av användardata
§9.1 Denna sajt använder cookies på användarens dator för lokal lagring av små informationsbitar. Den information som lagras gäller bland annat den inloggning som för stunden används samt diverse informationsmeddelanden som visas eller döljs på skärmen. Genom att använda denna sajt accepterar du användningen av cookies på detta vis.
§9.2 Vissa delar av tjänsten är integrerade med externa verktyg så som filarkivets möjlighet att länka till dokument i Google Drive. I det fall föreningen väljer att använda dessa delar av tjänsten så lagras data från den externa tjänsten såsom filnamn eller ID-nummer på filer och användare. Denna data kan enkelt raderas av föreningen.
Krav på användaren
§10.1 Tjänsten utvecklas kontinuerligt och kräver en modern (och frekvent uppdaterad) webbläsare och ett modernt operativsystem för användning för att en smidig och bekväm upplevelse ska kunna garanteras.